Doorgaan naar hoofdcontent

Hogescholen sluiten aan bij regieorgaan Open Science NL

Hogescholen sluiten aan bij regieorgaan Open Science NL
Vijftien kennisinstellingen hebben vandaag het convenant voor Open Science NL getekend. Namens de Vereniging Hogescholen tekende voorzitter Maurice Limmen: "Hogescholen verrichten – vaak samen met het bedrijfsleven en publieke organisaties in hun regio – praktijkgericht onderzoek. Wij vinden het heel belangrijk dat de resultaten daarvan zoveel mogelijk vrij toegankelijk zijn." Het gaat om nieuwe kennis en innovatie voor de beroepspraktijk zoals mbk-bedrijven, zorginstellingen, basisscholen of gemeenten. Regieorgaan Met de ondertekening van het convenant is het regieorgaan Open Science NL opgericht, dat de uitvoering van de Open Science ambities ter hand neemt. Het ministerie van OCW stelt hiervoor 20 miljoen euro beschikbaar. Open science staat voor een nieuwe manier van het uitvoeren, publiceren en evalueren van onderzoek: open, toegankelijk, reproduceerbaar, transparant en gericht op hergebruik. Dat betekent dat publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie – met publiek geld tot stand gekomen – in een zo vroeg mogelijk stadium worden gedeeld en vrij toegankelijk zijn. Gericht op beroepspraktijk Door middel van praktijkgericht onderzoek dragen hogescholen bij aan duurzame verbeteringen bij bedrijven en organisaties, gericht op de beroepspraktijk. Het werkt door naar zowel de praktijk in het bedrijfsleven als naar de kwaliteit van het hogeschoolonderwijs. Daarom betekent Open Science voor hogescholen niet alleen het openbaar maken van wetenschappelijke publicaties, maar vaker het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld modellen, protocollen, prototypen, artefacten of demonstraties. Dat kan bijvoorbeeld variĆ«ren van specifieke software van een app of een toolkit voor verpleegkundigen.
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.