Doorgaan naar hoofdcontent

Verlenging & uitbreiding van Werkplaats Sociaal Domein D...

 
Verlenging & uitbreiding van Werkplaats Sociaal Domein D...
De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat in januari door met een nieuwe vierjarige projectperiode. De Werkplaats wordt vanaf 2023 uitgebreid met een nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief, waarin een grootstedelijk vraagstuk met betrekking tot gemarginaliseerde groepen in de samenleving centraal staat.


Zes miljoen voor digitale veiligheid

Er komt structureel 6 miljoen euro beschikbaar voor digitale veiligheid van het primair en voortgezet onderwijs.Actigraph validatie bij paarden
In dit onderzoek is voor de Actigraph wGT3X-BT versnellingsmeter vastgesteld welke locatie op een paard geschiktis voor het bepalen in welke gang een paard zich bevindt. Voor dit onderzoek zijn 23 paarden gebruikt. Bij elk paardzijn 4 sensoren op verschillende locaties (hoofd, schoft, voorbeen en staartwortel) bevestigd. Een paard draafde 2minuten linksom en 2 minuten rechtsom. Voor de galop was dit voor elke richting 1 minuut. Voor de stap liep hetpaard 2 minuten op een zachte ondergrond en 2 mintuten op een harde ondergrond. Als laatste heeft het paard 2minuten stilgestaan. In het geval dat er één sensor gebruikt wordt tijdens kortdurende sessies geeft de sensorlocatie op de schoft demeest betrouwbare bepaling van de gangen. In het geval van langdurig onderzoek heeft de sensorlocatie aan hetbeen voorkeur. Het gebruiken van een hard kuststoffen omhulsel kan water en/of bijtschade aan de sensorvoorkomen.


Studying the Utilization of a Map-Based Visualization with Vitality Datasets by Domain Experts
With the rapid growth of information technology and geographic information science, many map-based visualization applications for decision-making have been proposed. These applications are used in various contexts. Our study provides empirical evidence of how domain experts utilize map-based data visualization for generating insights into vitality with respect to health-related concepts. We conducted a study to understand domain experts' knowledge, approach, and experience. Nine domain experts participated in the study, with three experts each from the fields of government, business, and research. The study followed a mixed-methods approach involving an online survey, open-ended tasks, and semi-structured interviews. For this purpose, a map-based data visualization application containing various vitality-related datasets was developed for the open-ended tasks. Our study confirms the importance of maps in this domain but also shows that vitality is strongly geographical. Furthermore, we found that map-based visualizations require multiple data sources and dimensions to enhance the utilization of them in the context of vitality. Therefore, our study suggests the necessity of a combination of multiple datasets as 'vitality themes' to efficiently communicate this particular subject to experts. As such, our results provide guidelines for designing map-based data visualizations that support the decision-making process across various domain experts in the field of vitality.


Bewegen in en om school: essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd
Hoe kan het dat iedereen weet dat bewegen en spelen essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar dat het niet vanzelfsprekend onderdeel is van hun dag? Met mijn lectoraat Bewegen in en om School draag ik, Mirka Janssen, bij aan de missie 'alle kinderen leren goed bewegen, bewegen met plezier en bewegen regelmatig'. De vakleerkracht bewegingsonderwijs (primair onderwijs) en de docent lichamelijke opvoeding (voortgezet onderwijs) spelen een belangrijke rol in deze missie, omdat in Nederland bijna 100% van de kinderen naar school gaat. Mijn onderzoeksgroep doet daarom onderzoek dat bijdraagt aan het opleiden tot en nascholen van vakleerkrachten bewegingsonderwijs en docenten lichamelijke opvoeding. Samen met collega's van de opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding en partners uit het werkveld, zorgen we dat deze kennis in de opleiding en het werkveld terechtkomt. Maar echte doorwerking van ons onderzoek komt pas tot stand als we duurzaam samenwerken: met kinderen en jongeren zelf, met professionals uit andere beroepsgroepen, met de werkgevers, met de (lokale) politiek, met andere onderzoekers van dezelfde discipline, met onderzoekers van andere disciplines (nationaal en internationaal) en met subsidiegevers. We moeten ervoor zorgen dat bewegen het nieuwe normaal wordt en niet als bijzaak wordt gezien.


Actueel onderwijsnieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.