Doorgaan naar hoofdcontent

Is studeren na de pandemie nog duurder geworden?

 Op 11 juni 2022 stond de Dam in Nederland vol met duizenden studenten. Ze vonden dat de regering hen in de steek heeft gelaten. Deze studenten hebben als gevolg van het leenstelsel namelijk studieschuld opgelopen. Dit is één oorzaak van het duurder worden van het studeren.

Twee jaar na de eerste golf van de door de pandemie veroorzaakte schoolsluitingen, zijn veel leerlingen, leraren en ouders nog steeds niet in staat terug te keren naar hun gewone routine. Naast de toename van het aantal gevallen van COVID-19 tegen eind 2021, hebben scholen te maken gekregen met acute personeelstekorten, hoge absentiecijfers, quarantaines en voortdurende schoolsluitingen. Bovendien blijven zowel leerlingen als leraren kampen met hun geestelijke gezondheid en zorgen over verspilde onderwijstijd.

De jaarlijkse kosten van het verplichte collegegeld bedragen ruwweg 2.200 euro.

Dit zijn niet de werkelijke kosten: deze liggen hoger. Een enkel academisch jaar kan voor een student variëren van €5.500 tot €10.000 aan onkosten. Met deze informatie is het een goed idee om studiefinanciering tips in de gaten te houden. Aan elke door de overheid gefinancierde hogeschool en universiteit zijn de kosten voor het volgen van onderwijs hetzelfde (wettelijk collegegeld).

Je opleiding wordt voor een groot deel door de overheid gefinancierd. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het betalen van je collegegeld. De regering heeft ermee ingestemd de studenten voor het academisch jaar 2021-2022 een verlaging van 50% van het collegegeld toe te kennen, als reactie op de Coronakwestie. Dit is een mogelijke invloed van de pandemie op de toename van de studieschuld.

Het studeren zelf is niet duurder geworden, alles eromheen wel

Vaak moet je naast de kosten die aan je opleiding verbonden zijn, ook nog studiemateriaal kopen. Overweeg een tablet, laptop, en studieboeken. Veel dingen zullen veranderen als ook je besluit om te verhuizen naar een studentenkamer. Er moet huur betaald worden, maar je moet natuurlijk ook zelf boodschappen doen. Je moet ook je verzekeringen herzien. Al deze aspecten maken studeren duurder dan vóór de pandemie.

Het is overduidelijk dat er meer werk verzet moet worden

Het onderwerp van studeren en de bijbehorende kosten is een complexe zaak. De basisbeurs werd in 2015 afgeschaft, wat gevolgen had voor de kosten van het onderwijs, die met duizenden euro's stegen.
In tijden van crisis spant iedereen zich in om onderzoek en onderwijs in stand te houden. Zelfs de toekomst van het onderwijs is onzeker. Daarom is het voorbarig om plannen te maken om de druk te verlichten. En dat extra geld? De voorgestelde miljard euro voor het hoger onderwijs is veel verder weg nu de regering zoveel moet uitgeven om de crisis te verlichten.

Veel leerlingen vinden dat de financiële investering in online onderwijs moeilijk te rechtvaardigen was

Studenten hebben vanaf het begin hun enorme ongenoegen geuit over het concept van virtueel leren, vooral omdat er hetzelfde dure prijskaartje aanhangt als aan traditioneel onderwijs, zowel in een propedeuse jaar als in het laatste jaar van de studie. Meer informatie over studeren en alle info over propedeuse vind je eenvoudig online.